Radionica GIS-a: Kartiranje pilot područja projekta DINALPCONNECT

Trenutno pregledavate Radionica GIS-a: Kartiranje pilot područja projekta DINALPCONNECT

Radionica GIS-a projekta DINALPCONNECT održana je 11. svibnja 2021., pruživši priliku za okupljanje 17 stručnjaka, predstavnika 11 partnerskih organizacija. Konstruktivnu radionicu moderirao je stručnjak za GIS, Peter Laner, predstavnik partnerske organizacije EURAC Research iz Italije. Konačni cilj radionice bio je sažeti dosadašnji rad na makroregionalnoj razini i zajednički uskladiti podatke o pilot područjima.

Radionica GIS-a pružila je opće i specifične informacije o pilot područjima, a nakon kartiranja, započinje terenski rad na lokacijama. Stručnjaci su imali priliku razmijeniti ideje o usklađivanju podataka o zaštićenim područjima unutar pilot područja, definirati vrijednosti pokazatelja za GIS kartu i raspravljati o specifičnim karakteristikama pilot područja relevantnim za GIS kartiranje. Sudionici su iznijeli ideje o reklasifikaciji visokih šuma i prirodnih četinarskih šuma u pokazatelju korištenja zemljišta (Corine Land Cover) te o pokazatelju gustoće stanovništva. Sudionici radionice također su vodili vrlo produktivne rasprave o ekologiji vrsta i staništa te podacima koji na to ukazuju.

Podaci su predstavljeni i određena je kvaliteta podataka za četiri  pilot područja DINALPCONNECT-a:

  • Natura 2000 Kras – Natura 2000 Učka i Ćićarija (Slovenija – Hrvatska);
  • Lovački okrug Tarvisiano – lovačko upravljanje Triglavskog područja/Triglavski nacionalni park (Italija – Slovenija);
  • Natura 2000 Lisac – Nacionalni park Una i općina Drvar (Hrvatska – Bosna i Hercegovina);
  • Sjeverni Pind – Nacionalni park Bredhi i Hotoves-Dangelli, rezervati Piskal-Shqeri i Germenj-Shelegur, Permet – Nacionalni park Vikos Aoos (Albanija – Grčka).

Sudionici su se složili da je potrebno dalje analizirati ekološke koridore na pilot područjima između Italije i Slovenije za divokozu i alpskog kozoroga. Na pilot područjima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine trebaju se analizirati ekološki koridori za smeđeg medvjeda, planinskog žutokruga i žutog mukača. Na području Natura 2000 Kras – Natura 2000 Učka i Ćićarija važno je definirati koje su površine suhih travnjaka najvažnije za očuvanje ukupne ekološke povezanosti. Na Sjevernom Pindu, gdje su pilot područja Nacionalni park Bredhi i Hotoves-Dangelli, rezervati Piskal-Shqeri i Germenj-Shelegur, općine Permet i Nacionalni park Vikos Aoos, važno je odrediti koje su površine trajnih travnjaka ključne za očuvanje ekosustava.

DINALPCONNECT nastoji ojačati ekološku povezanost između ovih područja pružajući poboljšane uvijete za staništa i živi svijet te će ekosustav i bioraznolikost na povezanim pilot područjima biti otporniji na trenutačne i buduće klimatske promjene.

„Radionica GIS-a bila je vrlo zanimljiva i riješili smo mnoga pitanja o specifikacijama pilot područja. Dobro je znati da postoji mnogo zaštićenih područja na DinAlp ruti od Italije na sjeveru do Grčke na jugu. Nakon kartiranja bit će lakše nastaviti s aktivnostima.“ - zaključili su sudionici.