XXIV. Godišnji seminar čuvara prirode

Trenutno pregledavate XXIV. Godišnji seminar čuvara prirode

Natura-Jadera javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije bila je domaćin i uz Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, suorganizator XXIV. Godišnjeg seminara čuvara prirode, koji se održao 18. i 19. travnja 2024. godine na otoku Pagu.

Seminar se sastojao od dva dijela, predavanja i diskusija na aktualne teme iz djelokruga čuvarske službe u zaštiti prirode te terenskog obilaska kojeg je suorganizator bio i Park prirode Velebit, a okupio je 108 sudionika iz 41 javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Republici Hrvatskoj. Sudjelovali su i predstavnici Državnog inspektorata, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zadarske županije, Grada Paga, Općine Povljana te Solane Pag.

Prvog dana seminara u Domu kulture Općine Povljana održana su stručna predavanja o aktualnim događanjima i temama iz struke. Uz predavanja održana je i stručna rasprava, odnosno „Čuvarski aktualac“, a sve s ciljem razmjene informacija i iskustava čuvara prirode zaštićenih područja radi jačanja neposrednog nadzora, učinkovitijeg upravljanja, odnosno zaštite, očuvanja i promicanja zaštićenih područja.

Drugi dan bio je rezerviran za praktičnu razmjenu iskustava u provođenju nadzora kroz terenske obilaske zaštićenih područja na otoku Pagu, kao i Solane Pag te obilazak Cerovačke špilje pod vodstvom djelatnika Park prirode Velebit.