Natura 2000 područje Lisac: Snage i slabosti za (eko)povezanost

Trenutno pregledavate Natura 2000 područje Lisac: Snage i slabosti za (eko)povezanost

Prva radionica SWOT analize za pilot regiju na hrvatsko-bosanskohercegovačkoj granici održana je u općini Gračac 5. veljače 2021. Radionica je okupila 11 stručnjaka koji su zajedno identificirali snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje za područje Natura 2000 Lisac u Zadarskoj županiji. Domaćin sastanka bila je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije “Natura Jadera” i partner na projektu DINALPCONNECT, dok je radionicu moderirala stručnjakinja za SWOT analizu, gđa. Edita Bilaver Galinec.

Na radionici SWOT analize sudjelovala je raznovrsna skupina ključnih dionika jedinica lokalne i regionalne uprave, infrastrukture i pružatelja javnih usluga, nevladinih te međunarodnih organizacija. Predstavnici važnih institucija poput Razvojne agencije Općine Gračac, Hrvatskih šuma d.o.o. – Odsjek Gračac, Javne ustanove Park prirode Velebit, Lovačkog saveza Zadarske županije, Udruge Prospero, Udruge Una i WWF Adria aktivno su sudjelovali te podijelili svoja iskustva i uvide s ostalim sudionicima.

Staništa i vrste na pilot području Natura 2000 Lisac bile su glavna tema radionice. Područje ekološke mreže Natura 2000 Lisac značajno je očuvanje Istočno submediteranskih suhih travnjaka (Scorzoneretalia villosae), te za očuvanje vrsta planinskog žutokruga (Vipera ursinii macrops), žutog mukača (Bombina variegata) i smeđeg medvjeda (Ursus arctos). Navedene vrste smatraju se prioritetnim za očuvanje biološke raznolikosti prema Uredbi o staništima Europske unije. Lovački savez Zadarske županije zadužen je za aktivnu zaštitu i brigu o staništima i vrstama na području Lisac, dok uprava Hrvatskih šuma provodi kontrolu, nadzor i stvaranje uvjeta za staništa na pilot području.

Identificirane ključne snage pilot područja su pozitivne ekonomske prakse šumarstva i lova. Prepoznate prakse prikazane su kao pozitivne u službi ekološke povezanosti i biološke raznolikosti. Međutim, povećanje starije populacije i iseljavanje mladih s područja Gračaca čini slabosti za područje jer se očekuje da će utjecati na zaštitu vrsta kroz mogući gubitak staništa i posljedično vrsta.

"Suočavamo se s gubitkom staništa kao rezultatom depopulacije. Čim nema lokalnog stanovništva, nema organiziranog lova i nema zaštite vrsta. Imamo sukcesiju i obrastanje poljoprivrednog zemljišta te gubitak vrsta. Istovremeno, suočavamo se s povećanjem broja autohtonih divljači i moramo biti svjesni da će neki od njih prouzročiti štetu stoci i usjevima." – istaknuli su sudionici.

Prepoznata ključna prijetnja je stalni neuspjeh u uspostavi financijskog okvira za razvoj područja. Trenutno, dominantno financiranje iz izvora projekta ne pruža dugoročnu stabilnost za razvoj potencijala na području Lisac. Ipak, mogućnost za Natura 2000 područje Lisac leži u potencijalu brendiranja destinacije i označavanju dobara i usluga posebnim oznakama koje će označavati te proizvode i usluge kao doprinos ekološkoj povezanosti, poput proizvoda iz programa Natura 2000, proizvoda prijateljskih medvjedima, i slično.

Lisac je područje zaštićeno kao područje ekološke mreže Natura 2000 u Hrvatskoj i dio je pilot regije projekta DINALPCONNECT na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Smješten između općine Gračac na sjeveroistoku i planine Dinare na sjeverozapadu, obogaćen s nekoliko vrhova visine između 1200 i 1400 metara n. v., Lisac se direktno nalazi na dinarsko-alpskoj ruti. Kroz projekt DINALPCONNECT istraživat će se ekološka povezanost područja Lisac te preporučiti odgovarajuće prakse šumarstva i poljoprivrede radi poboljšanja ekološke povezanosti u području kroz Akcijski planaza pilot regiju na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.