DINALPCONNECT – Prekogranična ekološka povezanost Alpa i Dinarida

SAŽETAK PROJEKTA

Projekt DINALPCONNECT (Transboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric mountains) osmišljen je s ciljem analize i poboljšanja ekološke povezanosti Alpskog i Dinarskog područja. Ekološka povezanost omogućuje i potiče procese poput protoka gena, migracija i raspršivanja živućih organizama, a njezina važnost sve je izraženija u odnosu na postojeće pritiske uzrokovane ljudskim i neljudskim djelovanjem, poput fragmentacije staništa i klimatskih promjena.

Projekt će razviti zajedničke Akcijske planove za bolju ekološku povezanost u svakoj prekograničnoj Pilot regiji za odabrane prioritetne stanišne tipove ili vrste. Kako bismo kvalitetno pripremili Akcijske planove, analizirat ćemo postojeće prakse u šumarstvu i poljoprivredi koje utječu na navedena staništa te postojeće proizvođače koji doprinose bioraznolikosti u Pilot područjima i dati preporuke za unaprjeđenje upravljanja. Kako bismo sve to podržali, proučit ćemo postojeće EU i nacionalne sektorske politike koje se tiču poljoprivrede i šumarstva te dati prijedloge za usklađivanje s EU legislativom. Kako bismo identificirali vruće točke i barijere za ekološku povezanost između Alpa i Dinarida, provest ćemo prostornu analizu i proizvesti karte koje će promovirati dostupnost prostornih podataka. Unaprijedit ćemo razmjenu znanja s postojećim makro-regionalnim ekološkim mrežama u Europi kroz organizaciju međunarodne konferencije o ekološkoj povezanosti i studijskog posjeta za važne dionike.

Pilot područje za Zadarsku županiju je Natura 2000 područje Lisac, ekološki zanimljivo područje suhih travnjaka s ogromnim socio-ekonomskim potencijalom.

Predviđene aktivnosti projekta:

  • valorizacija poljoprivrednih i šumskih područja kako bi se utvrdio potencijal ekološke povezanosti: pregled legislative, prikupljanje podataka i razvoj strategije za poboljšanje ekološke povezanosti Alpa i Dinarida;
  • izrada akcijskih planova za Pilot područja kako bi se promovirala ekološka povezanost na transnacionalnoj razini;
  • jačanje kapaciteta i umrežavanje bitnih dionika (poljoprivrednici, institucije, udruge te ostali donosioci odluka) u Pilot područjima te povezivanje Pilot područja na transnacionalnoj razini.

Specifični cilj projekta:

Povećati kapacitete u transnacionalnom rješavanju problema osjetljivosti okoliša, fragmentacije i očuvanja usluga ekosustava u ADRION području

Glavni cilj projekta:

Ojačati transnacionalnu i sektorsku suradnju da bi se poboljšala ekološka povezanost Alpa i Dinarida za dugotrajnu zaštitu biološke raznolikosti u svjetlu trenutnih i budućih klimatskih promjena

OPĆE INFORMACIJE

NAZIV PROJEKTA
Prekogranična ekološka povezanost Alpa i Dinarida

AKRONIM
DINALPCONNECT

POVEZNICE

PODRUČJE PROVEDBE
Pilot područje za Zadarsku županiju je Natura 2000 područje Lisac

RAZDOBLJE PROVEDBE
1.3.2020.- 31.8.2022. (30 mjeseci)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
1.344.472,80 EUR

UDIO U PROJEKTU JU NATURA JADERA
151.650,00 EUR (85% sufinancirano kroz program)

Ovaj je projekt podržan iz programa Interreg ADRION koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i sredstava IPA II

OBAVIJESTI I AKTIVNOSTI

MATERIJALI

DINALPCONNECT letak

DINALPCONNECT D.T2.1.1 – Zajedničko izvješće o provedenim radionicama za izvođenje SWOT analize u pilot području na pograničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine

DINALPCONNECT iskaznica Hrvatska – BiH

DINALPCONNECT D.T2.3.1 – Smjernice za poljoprivredne i šumarske prakse i politike za usklađivanje i promicanje prekograničnog upravljanja za poboljšanu ekološku povezanost

DINALPCONNECT D.T1.2.1 – Dostupnost prostornih podataka i GIS model

DINALPCONNECT D.T.4 – Akcijski plan za poboljšanje ekološke povezanosti u Pilot regiji Hrvatska-Bosna i Hercegovina: Natura 2000 područje Lisac – Nacionalni park Lisac Una (Općina Drvar)

DINALPCONNECT D.T1.3.1 – Izvješće o procjeni ekološke povezanosti

DINALPCONNECT D.T1.3.2 – Atlas ekološke povezanosti i glavnih barijera u Dinaridima i između Alpa i Dinare

DINALPCONNECT D.C.2.4 – Informativni letak (HRV)

GALERIJA