Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem

SAŽETAK PROJEKTA

Projektom „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem” se planira razviti novu, konkurentnu i integriranu turističku ponudu razvojem nove podržane infrastrukture za posjetitelje na području PP Velebit, povećati edukacijski, interpretacijski i stručno-znanstveni potencijal PP Velebit te uspostaviti učinkovit i održiv sustav upravljanja i poslovanja PP Velebit.

Projektom se poboljšava prezentacija jedne od primarnih turističkih atrakcija PP Velebit, Cerovačkih špilja izgradnjom suvremenoga prihvatnog centra za posjetitelje, rekonstrukcijom posjetiteljske infrastrukture, rekonstrukcijom šetnica do špilja i u špiljama u dijelu koji se već koristi u turističke svrhe te komunalnim opremanjem pješačko-kolne površine za prihvat većeg broja posjetitelja i vozila. Cijeli će se prostor opremiti suvremenim interpretacijskim i edukativnim sadržajem tematski povezanim s fenomenima Cerovačkih špilja, krša te prirodne i kulturne baštine PP Velebit. U sklopu ovog projekta provest će se i program uspostave Centra izvrsnosti – Regionalni speleološki referentni centar koji će omogućiti JU PP Velebit pružanje specijalističkih speleoloških istraživačkih usluga za različite gospodarske subjekte te će također razviti ponudu različitih edukacijskih, sportsko-rekreacijskih i turističkih usluga.

Svrha održavanja tematskih edukacijsko-informativnih radionica, okruglih stolova i stručnih skupova je educirati i informirati širu javnost i lokalnu zajednicu s ciljem usklađivanja sadašnje ponude s novom ponudom Parka prirode Velebit, razvoja novih turističkih proizvoda, ugostiteljske i smještajne ponude, povezati turističke djelatnike i predstavnike upravnih tijela za zaštitu prirode i stručnu zajednicu radi razvoja integrirane turističke ponude te okupiti stručnu zajednicu da bi se savladali izazovi u zaštiti prirode i razvoju održivog turizma u krškim područjima.

U konačnici ovaj projekt doprinijet će povećanju javne svijesti o važnosti zaštićene prirodne i kulturne vrijednosti područja. Doprinijeti će se povećanju privlačnosti obilaska, protočnosti posjetitelja, kao i mogućnosti prihvata većeg broja posjetitelja Cerovačkih špilja.

Opći je cilj projekta:

Doprinijeti održivom korištenju prirodne resursne osnove, očuvanju okoliša i zaštiti prirodne baštine jačanjem modela održivog upravljanja zaštićenim područjima Republike Hrvatske i Europske unije, a čime se ujedno doprinosi održivom društveno-gospodarskom razvoju u jadranskoj regiji razvojem i diversifikacijom turističke ponude.

Specifični je cilj projekta:

Razviti novu, konkurentnu i integriranu turističku ponudu razvojem nove podržane infrastrukture za posjetitelje na području PP Velebit, povećati edukacijski, interpretacijski i stručno-znanstveni potencijal PP Velebit te uspostaviti učinkovit i održiv sustav upravljanja i poslovanja PP Velebit.

OPĆE INFORMACIJE

NAZIV PROJEKTA
Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem

POVEZNICE

PODRUČJE PROVEDBE
Park prirode Velebit (općina Gračac)

RAZDOBLJE PROVEDBE
4.4.2018. – 31.12.2021.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
68.453.850,00 HRK

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA
53.233.632,80 kuna

OPERATIVNI PROGRAM
”Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, u okviru prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

OBAVIJESTI I AKTIVNOSTI

MATERIJALI

Letak Cerovačke špilje – Čudesni svijet krškog podzemlja

Bogatstvom špiljskih ukrasa Cerovačke špilje daleko nadmašuju sve ostale speleološke objekte u Hrvatskoj. Ovaj špiljski kompleks nalazi se u masivu južnog Velebita, 4 km od Gračaca. Sastoji se od tri speleološka objekta – Gornje, Srednje i Donje špilje – ukupne dužine od cca 7 km. Cerovačke špilje otkrivene su 1913. godine, a zbog jedinstvene prirodne ljepote i brojnih nalaza iz davne prošlosti Cerovačke su špilje 1961. zakonom zaštićene kao geomorfološki spomenik prirode.

GALERIJA