AMOR - Aktivni mladi za održivi razvoj

SAŽETAK PROJEKTA

Projekt „AMOR – Aktivni Mladi za Održivi Razvoj“ bavi se promicanjem obrazovanja za održivi razvoj među djecom i mladima. U sklopu projekta izradit će se i provesti 4 programa izobrazbe s naglaskom na održivi razvoj, zaštitu prirode, aktivno djelovanje za održivi razvoj i razvoj ljudskih prava. Suradnjom civilnog i javnog sektora te lokalne zajednice u provedbi projektnih aktivnosti, stvorit će se kvalitetna partnerstva kako bi se zajedničkim snagama provodilo obrazovanje za održivi razvoj i jačala svijest o njegovim bitnim komponentama među djecom i mladima, ali i širom javnosti. Postavljanjem informativno edukativnih ploča na Natura 2000 područjima, organiziranjem foto natječaja i volonterskih akcija, u promociju održivog razvoja uključit će se, uz ciljanu skupinu projekta, i ostala javnost kako bi se na primjerima dobre prakse pokrenulo stvaranje novih akcija i programa kojima se o zajednici promišlja kroz elemente održivog razvoja za sve sudionike društva.

Glavne aktivnosti projekta:

  • Izrada i provedba dva programa izobrazbe za OŠ „Petar Zoranić“ Nin koji će uključivati i elemente održivog razvoja s posebnim naglaskom na Natura 2000 područja, koja okružuju Nin. Izrađeni programi će se integrirati u kurikulum za učenike 6. i 7. razreda osnovne škole.
  • Priprema i provedba pilot-programa izobrazbe za učenike 6. i 7. razreda iz područja građanskog odgoja s naglaskom na solidarnost i aktivno djelovanje za održivi razvoj.
  • Izrada i provedba programa izobrazbe „Mladi čuvari prirode“ koji će proći djeca i mladi za vrijeme trajanja projekta, a koji će postati stalni program izobrazbe u javnoj ustanovi Natura-Jadera.
  • Organiziranje i provedba volonterskih akcija u Ninu i Vrsima.
  • Priprema, izrada i postavljanje informativno edukativnih ploča na Natura 2000 područjima.
  • Organiziranje foto natječaja kojim se želi uključiti širu javnost i prikazati raznolikost Natura 2000 područja iz različitih aspekata – biljni i životinjski svijet, staništa, suživot čovjeka i prirode, kultura i drugo.

Ovdje izražena stajališta isključiva su odgovornost nositelja projekta udruge „Eko-Zadar“ i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

OPĆE INFORMACIJE

NAZIV PROJEKTA
Aktivni mladi za održivi razvoj

AKRONIM
AMOR

POVEZNICE

PODRUČJE PROVEDBE
Zadarska županija (Nin, Vrsi, Zadar)

RAZDOBLJE PROVEDBE
30. 4. 2019. – 29. 5. 2021.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
1.131.508,55 HRK

SUFINANCIRANO
90 % ukupne vrijednosti projekta (1.012.360,69 HRK) od Ureda za udruge Vlade RH kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje

Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

OBAVIJESTI I AKTIVNOSTI

MATERIJALI

Izrađen je i proveden program obrazovanja „Mladi čuvari prirode“, te dva obrazovna programa za OŠ „Petar Zoranić“ Nin iz predmeta prirode i biologije (6. i 7. razred) koji uključuju elemente održivog razvoja s posebnim naglaskom na Natura 2000 područja koja okružuju Nin. Također je izrađen i proveden program iz područja građanskog odgoja za 6. i 7. razred osnovne škole „Solidarnost i aktivno djelovanje za održivi razvoj“.

Također, postavljeno je pet dvojezičnih informativno-edukativnih ploča na području ekološke mreže  HR4000005 Privlaka – Ninski zaljev – Ljubački zaljev.

GALERIJA