Predstavljen početak projekta uređenja poučne staze u šumi Dubrava-Hanzina

Trenutno pregledavate Predstavljen početak projekta uređenja poučne staze u šumi Dubrava-Hanzina

20. svibnja 2020. godine u Uredu gradonačelnika Paga održan je sastanak predstavnika Grada Paga, Turističke zajednice Grada Paga te Natura-Jadere, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije. Na sastanku su sudjelovali Ante Fabijanić, gradonačelnik Grada Paga, Vesna Karavanić, direktorica Turističke zajednice Grada Paga, Damir Perić, ravnatelj JU Natura-Jadere, Taida Garibović, savjetnica za provedbu programa i projekata i Josip Brajković, čuvar prirode. Sastanak je održan s ciljem informiranja i dogovora oko uređenja poučne staze rezervata šumske vegetacije Dubrava-Hanzina za koju je Javna ustanova Natura-Jadera osigurala sredstva u iznosu od 656.625,00 kn kroz Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., mjeru 8. „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. Trajanje projekta je dvije godine s time da je predviđeni početak lipanj 2020., a planirani završetak svibanj 2022. godine.

Damir Perić, ravnatelj JU Natura-Jadera izvijestio je prisutne da je projekt prihvaćen i odobren te da uskoro slijedi zakonska procedura javne nabave, odabira izvođača i sl. Također, zahvalio se na dosadašnjoj dobroj suradnji Natura-Jadere, Grada Paga i Turističke zajednice Grada Paga. Ante Fabijanić, gradonačelnik Grada Paga izrazio je zadovoljstvo što će se projektna sredstva uložiti u ovaj vrijedni i zaštićeni prostor šumskog rezervata koji će značajno obogatiti turističku ponudu i omogućiti posjetiteljima da uživaju u ovom jedinstvenom području. Dogovorena je daljnja dobra suradnja u provođenju ovog projekta te su date smjernice za još nekoliko aktivnosti koje bi se u budućnosti mogle prijaviti na različite natječaje.

Glavni cilj projekta je uređenje poučne staze u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“ u gradu Pagu te educiranje i osvještavanje javnosti o održivom gospodarenju i važnosti šuma na krškom području, njihovoj važnosti u smislu općekorisnih funkcija šume, informiranje javnosti o važnosti očuvanja šumskih ekosustava na kršu te sprječavanje nastajanja novih puteva kroz šumu. Nadalje, kako se navedena lokacija ulaganja nalazi na području ekološke mreže, jedan od ciljeva projekta je i informiranje javnosti o važnosti uspostava i očuvanja područja ekološke mreže te njihov doprinos bioraznolikosti.
Ovim zaštićenim područjem upravlja Javna ustanova Natura Jadera. Osnovna namjena poučne staze bit će edukacija i informiranje javnosti o šumi, održivom gospodarenju šuma te zaštiti šuma i prirode. Zbog već postojećih staza u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“, ulaganje će se provoditi s minimalnim zahvatom u prostoru. Poučna staza se planira opremiti klupama za odmor, edukacijsko – informativnim pločama i vidikovcem – platoom koji će za cilj imati povećanje svijesti stanovništva o važnosti šuma, održivom načinu gospodarenja i zaštiti šuma i prirode. Projektom će se spriječiti daljnja probijanja puteva i staza i adekvatno označiti već postojeće staze kako bi minimalizirali i zaustavili daljnje probijanje „divljih puteva“.
Uspostavom i uređenjem poučne staze krajnji korisnici će se educirati i informirati o važnosti općekorisnih funkcija šuma u vidu zaštite tla, zaštite vode i zraka – šumski ekosustavi kao pročišćivači vode i zraka. Edukacijom i informiranjem krajnjih korisnika indirektno će se utjecati na očuvanje i poboljšanje biološke raznolikosti, očuvanje i obnovu posebnih staništa i prirodnih krajobraza uključujući područja Natura 2000 te će se time dodatno doprinijeti očuvanju i poboljšanju stanja staništa značajnih za ptice, koje proizlazi iz obveza o proglašenju ekološke mreže Natura 2000. Provedbom ulaganja, rekreacijske turističke i zdravstvene koristi šuma bit će dostupnije stanovnicima i posjetiteljima, što će doprinijeti povećanju njihove okolišne vrijednosti. Realizacija ovog projekta istaknut će specifične dijelove šumskih ekosustava ili područja od posebnog značaja, a u konkretnom slučaju istaknut će vrijednost posebnog rezervata šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“.

Šuma hrasta medunca i bijeloga graba u posebnom rezervatu Dubrava Hanzine jedina je listopadna šuma na otoku Pagu. U visinskoj zonaciji takav tip šuma razvija se iznad crnikovih šuma na visini od 400 m n.m., u obalnom dijelu može se naći i na visini od 900 m n. m., a ovdje se spušta skroz do mora. Ime Dubrava označava šumu, ponajprije hrastovu, jer je dub (hrast) sveto drvo posvećeno staroslavenskom bogu Perunu. Rezervat obuhvaća obalni pojas površine 28,45 ha s obje strane stare ceste Pag-Novalja u duljini 2 km.