Predstavljamo pilot regiju na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine u sklopu projekta DINALPCONNECT

Trenutno pregledavate Predstavljamo pilot regiju na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine u sklopu projekta DINALPCONNECT

Treća točka povezivanja projekta DINALPCONNECT na dinarsko-alpskoj ruti nalazi se na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine te obuhvaća Natura 2000 područje Lisac s hrvatske strane i Nacionalni park Una i općinu Drvar s bosanskohercegovačke strane.

Lisac je područje zaštićeno kao područje ekološke mreže Natura 2000 i smješteno je sjeveroistočno od Gračaca i sjeverozapadno od planine Dinare. Područje Lisac relativno je veliko (92 km2) i sastoji se od nekoliko vrhova visine između 1200 i 1400 m n. v. – Lisac, Gutešin vrh, Orozovac, Veliki Urljaj i Visibaba. Vrhovi su okruženi nižim područjem s dolinama, manjim vrhovima i strmim padinama. Na svim tim vrhovima nalaze se manje ili veće livade koje bi mogle služiti kao stanište za planinskog žutokruga (Vipera ursinii macrops), a najprikladnije stanište je vrh Lisac (1335 m). Budući da nema cesta, naselja niti turista, subtermofilni i epitermofilni suhi travnjaci nalaze se u vrlo dobrom stanju.

Odmah preko granice, kao prirodno blago Bosne i Hercegovine, nalazi se Nacionalni park Una, koji zauzima 19.800 ha zemlje u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, posebice u području grada Bihaća i manjem području općine Drvar. Posebnost rijeke Une je njezina iznimna duljina sedrenog toka, s nizom povezanih pojava poput špilja od sedre, sedrenih otoka, barijera i vodopada. Ovo područje predstavlja jedinstveni prirodni kompleks krških formacija i hidrologije. Una zajedno s jezerima rijeka Korane i Krke jedinstveni su u Europi, a svojim reljefom stvaraju jedan od rijetkih prirodnih tokova prema Jadranskom moru. Mozaik staništa, visoka raznolikost biljaka, reliktne i endemične vrste te prisutnost ključnih vrsta poput smeđeg medvjeda, vuka i risa rezultat su spoja tri klimatske biogeografske regije.

Područje Lisac u Hrvatskoj, Nacionalni park Una i općina Drvar u BiH zajedno čine pilot regiju projekta DINALPCONNECT na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine koja će biti obrađena posebnim Akcijskim planom za poboljšanje ekološke povezanosti. Akcijski plan će snažno odražavati potrebe pilot regije i predstavljati odgovarajuće i primjenjive korake za poboljšanje ekološke povezanosti na tom prijelaznom području.