Održan je treći sastanak projekta DINALPCONNECT na temu postignuća i budućih koraka

Trenutno pregledavate Održan je treći sastanak projekta DINALPCONNECT na temu postignuća i budućih koraka

Tim projekta DINALPCONNECT revidirao je i raspravljao o trenutnim rezultatima poboljšanja ekološke povezanosti i sprječavanja fragmentacije staništa tijekom trećeg online sastanka održanog 23. ožujka 2021., a kojem je domaćin bila udruga CENER 21 iz Bosne i Hercegovine.

Sastanku je prisustvovalo 29 predstavnika 11 različitih organizacija. Na sastanku, vodeći partner projekta Agronomski institut Slovenije (AIS) pozdravio je sve partnere, među kojima su i Šumarska služba Slovenije (SFS), Europska akademija iz Bozna (EURAC), Park prirode Prealpi Giulie (PNPG), Natura Jadera – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima Zadarske županije (JADERA), Udruga BIOM (BIOM), Centar za energetiku, okoliš i resurse (CENER 21), Udruga Dinarica (DINARICA), Udruženje za razvojna rješenja (DSA) i Agronomsko sveučilište u Ateni  (AUA).

Partneri projekta saželi su svoja postignuća do sada i raspravljali o preostalim aktivnostima. Bila je to i prigodna prilika da se upoznaju novi članovi, DINARICA i EURAC, koji su nedavno pristupili timu DINALPCONNECT. Dok je DINARICA predstavila razvoj pilot područja, EURAC je obavijestio o rezultatima ankete i kvaliteti prikupljanja GIS podataka. Također, partneri projekta raspravljali su o rezultatima završenih SWOT radionica za pilot područja te definirali sljedeće korake u završetku preostalih SWOT radionica za Lovački okrug Tarvisiano u Italiji i Nacionalni park Bredhi i Hotoves-Dengelli u Albaniji. Tim DINALPCONNECT-a zaključio je da su izazovi za sva pilot područja slični – fragmentacija i mogući gubitak staništa ključna su pitanja u svim pilot područjima. Također, projektni tim je prepoznao institucijske prepreke koje sprječavaju usvajanje dobrih praksi upravljanja na zaštićenim područjima. Ipak, pravi rad počinje nakon identifikacije svih prijetnji i potencijala pilot područja. Stoga su se svi složili da pravi put prema uspjehu u poboljšanju ekološke povezanosti leži u međunarodnoj suradnji.

Na kraju sastanka, prezentirane su informacije o postignućima u komunikaciji i dobio se uvid da je broj dosegnute publike DINALPCONNECT-a imao pozitivan rast. CENER21 je predstavio svoje napore u širenju informacija o provedbi projekta i dosadašnjim rezultatima te predstavio nove ideje u preostalim aktivnostima informiranja javnosti te planiranim javnim događanjima.