Obavijest o provođenju javne rasprave za Plan upravljanja Srednji kanal – Murtersko more

Trenutno pregledavate Obavijest o provođenju javne rasprave za Plan upravljanja Srednji kanal – Murtersko more

6. srpnja 2023. godine,
Dopunjena obavijest o provođenju javne rasprave za PU6130

Održana je javna rasprava za Plan upravljanja područjem ekološke mreže Srednji kanal – Murtersko more (PU6130). Detalje o javnoj raspravi možete pronaći u priloženom izvješću. Plan upravljanja možete pogledati na poveznici: Planovi upravljanja.

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi za PU 6130

Zahvaljujemo svim sudionicima na sudjelovanju,
JU Natura Jadera

Na temelju članaka 56. a i 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. – 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) te Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Natura-Jadera“ o upućivanju Prijedloga plana upravljanja na javnu raspravu (KLASA: 612-07/23-01/21; URBROJ: 2198-1-88-23-2) Natura-Jadera JU daje:

Obavijest o provođenju javne rasprave
PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA
PODRUČJEM EKOLOŠKE MREŽE SREDNJI KANAL- MURTESRKO MORE (PU 6130)

POVS J. Molat – Dugi – Kornat – Žirje – Zlarin – Murter – Pašman – Ugljan – Rivanj – Sestrunj – Molat (HR3000419)

Javna rasprava će započeti 17. travnja i trajat će do 16. svibnja 2023. godine.

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti je omogućen uvid u Prijedlog plana upravljanja i to:

  1. na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove,
  2. u prostorijama Javne ustanove na adresi B. Vranjanina 11, Zadar, radnim danom od 10 do 13 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana upravljanja održati će se 19. travnja 2023. godine s početkom u 11 sati, u prostorijama Društvenog centra Jedro (Butina 2, 22243 Murter). Svi zainteresirani koje žele sudjelovati na javnom izlaganju mogu se prijaviti na e-mail adresu zastitaprirode@zpv-sibenik.hr, najkasnije do 14. travnja 2023. godine.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Prijedlog plana upravljanja moći će se:

  1. upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
  2. davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  3. dostaviti zaključno s posljednjim danom javne rasprave u pisanom obliku

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PU 6130 Srednji kanal – Murtersko more

Preuzmite prijedlog PU klikom na sliku.