Obavijest o provođenju javne rasprave za Plan upravljanja otokom Pagom

Trenutno pregledavate Obavijest o provođenju javne rasprave za Plan upravljanja otokom Pagom

27. srpnja 2023. godine,
Dopunjena obavijest o provođenju javne rasprave za PU 6092-1

Održana je javna rasprava za Plan upravljanja ornitološkim područjima i područjima ekološke mreže otoka Paga (6092-1). Detalje o javnoj raspravi možete pronaći u priloženom izvješću. Plan upravljanja možete pogledati na poveznici: Planovi upravljanja.

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi za PU 6092-1

Zahvaljujemo svim sudionicima na sudjelovanju,
JU Natura Jadera

Na temelju članaka 56. a i 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. – 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) te Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Natura-Jadera“ o upućivanju Prijedloga plana upravljanja na javnu raspravu (KLASA: 612-07/23-01/24; URBROJ: 2198-1-88-23-2) Natura-Jadera JU daje:

Obavijest o provođenju javne rasprave
PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA
ornitološkim područjima i područjima ekološke mreže otoka Paga (6092-1)

PR Kolanjsko blato – Blato rogoza, PR Velo i Malo blato, Kolansko blato – Blato Rogoza (HR2000911) , Velo i Malo Blato (HR4000004), Solana Dinjiška (HR2001384) , Solana Pag (HR3000450), Dinjiška (HR2001258), Laguna kod Povljane – Sega (HR4000027), Uvala Dinjiška (HR3000045), Stara Povljana (HR3000043), Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Deda – Rt Krištofer) (HR4000019), Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Sv. Nikola – Rt Fortica – Rt Mrtva) (HR4000018), Otok Pag II (HR2001098), Uvala Vlašići – kopno (HR2001259), Uvala Vlašići (HR3000044)

Javna rasprava će započeti 2. svibnja i trajat će do 2. lipnja 2023. godine.
Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti je omogućen uvid u Prijedlog plana upravljanja i to:
1. na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove,
2. u prostorijama Javne ustanove na adresi B. Vranjanina 11, Zadar, radnim danom od 10 do 13 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana upravljanja održati će se 9. svibnja 2023. godine s početkom u 11 sati, u Velikoj vijećnici Doma Županije u Zadru ( B. Petranovića 8, 23000 Zadar). Svi zainteresirani koje žele sudjelovati na javnom izlaganju mogu se prijaviti na e-mail adresu kristina.krapic@natura-jadera.com, najkasnije do petka, 5. svibnja 2023. godine.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Prijedlog plana upravljanja moći će se:

1. upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
2. davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
3. dostaviti zaključno s posljednjim danom javne rasprave u pisanom obliku

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PU6092-1 OTOK PAG 3F v2

Preuzmite prijedlog PU klikom na sliku.