Obavijest o provođenju javne rasprave za Plan upravljanja otokom Silba

Trenutno pregledavate Obavijest o provođenju javne rasprave za Plan upravljanja otokom Silba

7. ožujka 2023. godine,
Dopunjena obavijest o provođenju javne rasprave za PU 6100

Održana je javna rasprava za Plan upravljanja područjima ekološke mreže otoka Silbe (6100). Detalje o javnoj raspravi možete pronaći u priloženom izvješću. Plan upravljanja možete pogledati na poveznici: Planovi upravljanja.

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi za PU 6100

Zahvaljujemo svim sudionicima na sudjelovanju,
JU Natura Jadera

Na temelju članaka 56. a i 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. – 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) te Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Natura-Jadera“ o upućivanju Prijedloga plana upravljanja na javnu raspravu (KLASA: 612-07/22-01/69; URBROJ: 2198-1-88-23-2)

Natura-Jadera JU daje:

Obavijest o provođenju javne rasprave PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE OTOKA SILBE (Silba (HR2001279), Silba-podmorje (HR3000053), Silbanski grebeni (HR4000025))

Javna rasprava će započeti 20. siječnja i trajati će do 20. veljače 2023. godine.

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti je omogućen uvid u Prijedlog plana upravljanja i to: na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove, u prostorijama Javne ustanove na adresi B. Vranjanina 11, Zadar i to radnim danom od 10 do 13 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana upravljanja održati će se 31. siječnja 2023godine s početkom u 11 h, u Velikoj vijećnici Doma županije u Zadru (Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar).

Svi zainteresirani koje žele sudjelovati na javnom izlaganju mogu se prijaviti na e-mail adresu kristina.krapic@natura-jadera.com, najkasnije do 25. siječnja 2023. godine.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Prijedlog plana upravljanja moći će se:

  1. upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
  2. davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  3. dostaviti zaključno s posljednjim danom javne rasprave u pisanom obliku
    • elektronskom poštom na adresu: mail@natura-jadera.com ili morana.bacic@natura-jadera.com
    • na adresu Javne ustanove, B. Vranjanina 11, 23000 Zadar.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Prijedlog plana upravljanja područjima ekološke mreže otoka Silbe