Obavijest o provođenju javne rasprave za Plan upravljanja Dugim otokom

Trenutno pregledavate Obavijest o provođenju javne rasprave za Plan upravljanja Dugim  otokom

24. svibnja 2023. godine,
Dopunjena obavijest o provođenju javne rasprave za PU6128

Održana je javna rasprava za Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Dugog otoka (PU6128). Detalje o javnoj raspravi možete pronaći u priloženom izvješću. Plan upravljanja možete pogledati na poveznici: Planovi upravljanja.

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi za PU 6128.

Zahvaljujemo svim sudionicima na sudjelovanju,
JU Natura Jadera

Na temelju članaka 56. a i 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 16. – 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) te Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Natura-Jadera“ o upućivanju Prijedloga plana upravljanja na javnu raspravu (KLASA: 612-07/23-01/9; URBROJ: 2198-1-88-23-2) Natura-Jadera JU daje:

Obavijest o provođenju javne rasprave
PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA
ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE DUGOG OTOKA (PU 6128)

ZK SZ dio Dugog otoka, ZK Maslinik Saljsko polje, Luka Soliščica (HR3000067), Uvala Golubinka – rt Lopata (HR3000068), Uvala Sakarun (HR3000069), Z. obala Dugog otoka (HR3000070), Uvala Brbišćica (HR3000071), Uvala Zagračina (HR3000072), J rt o. Zverinac (HR3000073), Otok Tukošćak i otok Mrtonjak (HR3000078)

Javna rasprava će započeti 20. ožujka i trajat će do 20. travnja 2023. godine.

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti je omogućen uvid u Prijedlog plana upravljanja i to:
1. na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove,
2. u prostorijama Javne ustanove na adresi B. Vranjanina 11, Zadar,  radnim danom od 10 do 13 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana upravljanja održati će se 18. travnja 2023. godine s početkom u 10 sati, u Velikoj vijećnici Doma županije u Zadru (Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar). Svi zainteresirani koje žele sudjelovati na javnom izlaganju mogu se prijaviti na e-mail adresu kristina.krapic@natura-jadera.com, najkasnije do 14. travnja 2023. godine.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Prijedlog plana upravljanja moći će se:

  1. upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
  2. davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  3. dostaviti zaključno s posljednjim danom javne rasprave u pisanom obliku

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PU6128 Dugi otok 3F v2

Preuzmite prijedlog PU klikom na sliku.