NaTour4CChange: Novi Interreg Euro-MED projekt za održivi turizam

Trenutno pregledavate NaTour4CChange: Novi Interreg Euro-MED projekt za održivi turizam

Početni sastanak projekta NaTour4CChange održan je u utorak, 5. ožujka 2024. Projekt je financiran u sklopu Interreg Euro-MED programa, a započeo je 1. siječnja 2024. godine. Ukupno trajanje projekta je 33 mjeseca.

Fokus projekta je na upravljanju održivim turizmom u područjima iznimne ekološke vrijednosti i to povezivanjem turizma i prirode u borbi protiv klimatske krize kroz pristupe temeljene na ekosustavima. Projekt će uspostaviti integrirane metode koje će omogućiti regijama sudionicama da procijene svoje prioritete klimatske prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena povezanih s turizmom te da poduzmu klimatske mjere kroz planove i strategije, a uz podršku kooperativnog upravljanja. U obalnim destinacijama međusektorski timovi izradit će posebne klimatske akcijske planove u turizmu, fokusirajući se na prilagodbu klimi, gdje će se rješenja temeljena na prirodi (NbS) testirati kako bi se osigurala njihova izvodljivost, a sve uz podršku inovativnih marketinških i komunikacijskih pristupa.

Institut za turizam Zagreb (IFT) je vodeći partner projekta u kojem surađuje ukupno 10 partnera iz 8 mediteranskih zemalja: IUCN (Španjolska), Plan Bleu (Francuska), CPMR (Francuska), HSPN (Grčka), Regionalno ministarstvo turizma Andaluzije (Španjolska), Autonomna regija Sardinije (Italija), NATURA-JADERA (Hrvatska), Regija Kreta (Grčka), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ (BiH). U projekt je uključeno još 18 pridruženih partnera iz 9 zemalja.