Plan upravljanja područjima ekološke mreže Ravni kotari (PU 6006)

Plan upravljanja područjima ekološke mreže Ravni kotari (PU 6006) obuhvaća dva područja ekološke mreže od kojih je područje ekološke mreže HR1000024 Ravni kotari značajno za očuvanje ptica (POP) veće, a područje ekološke mreže HR2001361 Ravni kotari značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova (POVS) manje te se skoro cijelo (99,99 %) nalazi unutar obuhvata POP.

Ukupna površina područja obuhvaćenog Planom iznosi 65.155,43 ha.

 

Plan upravljanja područjima ekološke mreže Bruvno i Bulji (PU 6073) obuhvaća dva područja ekološke mreže, HR2001294 Bruvno i  HR2001255 Bulji, značajna za očuvanje vrsta i stanišnih tipova prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnosti Javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019).

PEM Bruvno, smješteno je sjeveroistočno od Gračača  u jugoistočnom dijelu Like, pokriva površinu 117,64 ha. Istočno od ceste koja vodi od Bruvna nalazi se PEM Bulji čija površina iznosi 199,67 ha.

Plan upravljanja područjima ekološke mreže Ninskog zaljeva i okolice (PU 6080) obuhvaća šest područja ekološke mreže značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS): HR3000176 Ninski zaljev; HR3000175 Ljubački zaljev; HR4000005 Privlaka-Ninski zaljev-Ljubački zaljev; HR4000006 Uvala Plemići; HR3000421 Solana Nin; HR2001325 Ninski stanovi – livade.

Ukupna površina područja je 5721 ha, a nešto više od pola površine (53 %) prekriva more odnosno zaljevi.

Plan upravljanja područjem ekološke mreže Karišnica i Bijela (PU 6081) obuhvaća područje ekološke mreže HR2001316 Karišnica i Bijela, značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova (POVS) prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019).

Površina područja obuhvaćenog Planom iznosi 348,46 ha.

Plan upravljanja ornitološkim rezervatima i područjima ekološke mreže otoka Paga (PU 6092-1) obuhvaća dva posebna ornitološka rezervata: Kolanjsko blato – Blato rogoza i Velo i Malo blato, te 13 područja ekološke mreže značajnih za očuvanje ciljnih stanišnih tipova i ciljnih vrsta: HR2000911 Kolansko blato – Blato Rogoza, HR4000004 Velo i Malo Blato, HR2001384 Solana Dinjiška, HR3000450 Solana Pag, HR2001258 Dinjiška, HR4000027 Laguna kod Povljane – Sega, HR3000045 Uvala Dinjiška, HR3000043 Stara Povljana, HR4000019 Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Deda – Rt Krištofer), HR4000018 Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Sv. Nikola – Rt Fortica – Rt Mrtva), HR2001098 Otok Pag II, HR2001259 Uvala Vlašići – kopno, HR3000044 Uvala Vlašići.

Plan upravljanja područjima ekološke mreže otoka Silbe (PU 6100) obuhvaća tri područja ekološke mreže značajna za očuvanje ciljnih stanišnih tipova i ciljnih vrsta: HR2001279 Silba; HR3000053 Silba – podmorje; HR4000025 Silbanski grebeni.

Ukupna površina obuhvaćena Planom upravljanja je 2.668,76 ha.

Plan upravljanja područjem ekološke mreže Benkovac (PU 6112) obuhvaća PEM HR2001218Benkovacznačajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019).

PEM Benkovac se administrativno nalazi na području naselja Benkovačko selo u sastavu Grada Benkovca u Zadarskoj županiji. Površina područja iznosi 1,58 ha.

Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Dugog otoka (PU 6128) obuhvaća dva zaštićena područja, značajni krajobraz SZ dio Dugog otoka i posebni rezervat – botanički Saljsko polje, te osam područja ekološke mreže značajnih za očuvanje vrsta i stanišnih tipova: HR3000067 Luka Soliščica; Dugi Otok; HR3000068 Uvala Golubinka – rt Lopata; HR3000069 Uvala Sakarun; HR3000070 Z. obala Dugog otoka; HR3000071 Uvala Brbišćica; HR3000072 Uvala Zagračina; HR3000073 J rt o. Zverinac; HR3000078 Otok Tukošćak i otok Mrtonjak.

Ukupna površina područja obuhvaćenih Planom iznosi 3.110,77 ha, od čega se 854,1 ha odnosi na zaštićena područja koja obuhvaćaju isključivo kopno, a 2.256,67 ha odnosi se na PEM koja obuhvaćaju isključivo more.

Plan upravljanja područjem ekološke mreže Srednji kanal – Murtersko more (PU 6130) obuhvaća područje ekološke mreže značajno za očuvanje ciljnih stanišnih tipova i ciljnih vrsta HR3000419 J. Molat–Dugi–Kornat–Žirje–Zlarin–Murter–Pašman–Ugljan–Rivanj–Sestrunj–Molat.

Ukupna površina obuhvaćena Planom upravljanja je 85.276,74 ha.

Plan upravljanja područjem ekološke mreže Bokanjačko blato (PU 8030) obuhvaća PEM značajno za očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova HR2001366 Bokanjačko blato. PEM Bokanjačko blato se ujedno nalazi unutar područja ekološke mreže značajnog za očuvanje ptica HR1000024 Ravni kotari, te je kao područje značajno za ptice sastavni dio Plana upravljanja područjima ekološke mreže Ravni kotari (PU 6006).

Ukupna površina područja obuhvaćenog Planom iznosi 447 ha.

Planovi upravljanja pojedinim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Zadarske županije izrađeni su u okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ sufinanciranog iz Europskog kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Stručna podrška izradi Plana upravljanja osigurana je kroz ugovor „805/02-19/15JN: Usluga izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima“

    • Naručitelj usluge: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
    • Izvršitelj: Zadruga Granum Salis
    • Jedinica za provedbu projekta: WYG savjetovanje d.o.o.