O NAMA

Na temelju Zakona o zaštiti prirode, od travnja 2003. godine Natura Jadera upravlja s 12 zaštićenih dijelova prirode Zadarske županije i 83 područja europske ekološke mreže Natura 2000 (osim područja koja su unutar granica NP Paklenica i PP Telašćica, Vransko jezero i Velebit).

Osnovne aktivnosti mogu se ukratko grupirati na sljedeći način:
– zaštita prirodnih vrijednosti
– osiguravanje održivog korištenja prirodnih dobara (koncesijska odobrenja)
– utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi (istraživanja i monitoring)
– sprječavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi (nadzor)
– promocija
– edukacija
– stvaranje uvjeta za odmor i razonodu.

Djelatnost Ustanove se financira iz proračuna Županije, europskih i hrvatskih fondova te vlastitih prihoda (npr. koncesijska odobrenja, ulaznice).

Ustanovom upravlja Upravno vijeće od pet članova koje imenuje Župan.

Članovi Upravnog vijeća su:
    dr.sc. Zoran Šikić (predsjednik),
    Željko Šoša (dopredsjednik),
    Vesna Paleka,
    Antonio Radović,
    Josip Brajković.

U svojem radu, Ustanova surađuje s brojnim subjektima i čimbenicima u procesu zaštite prirode. Na državnoj razini, zaštita prirode spada u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Zlatovrana (Coracias garrulus)