Snimanje i fotografiranje u zaštićenom području u komercijalne svrhe

Na temelju članaka 188. i 189. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) Javna ustanova daje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti u zaštićenom području. Prema članku 191. stavak 4. prava i obveze Javne ustanove i ovlaštenika uređuju se Odlukom.

Prema članku 15. Pravilnika o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području („Narodne novine“ 9/2021) za obavljanje jednokratnih djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana javna ustanova izdaje koncesijsko odobrenje neposredno na zahtjev.

Za obavljanje fotografske i video djelatnosti u zaštićenom području potrebno je:

1. Ispuniti i poslati zahtjev s popratnom dokumentacijom.

  1. Podnositelj zahtjeva je dužan podnijeti zahtjev najkasnije 5 dana prije početka snimanja/fotografiranja. Zahtjev se može poslati na:
  2. Pravne i fizičke osobe moraju biti registrirane za obavljanje tražene djelatnosti te dostavljaju dokaze o upisu u odgovarajuće registre ustanovljene prema posebnim propisima.

2. Javna ustanova odobrava snimanje/fotografiranje Odlukom o koncesijskom odobrenju koja sadrži uvjete zaštite prirode i iznos naknade.

  1. U zaštićenim područjima dopušteno je snimanje/fotografiranje ukoliko se time ne ugrožava izvornost prirode i ne utječe na prirodne procese.
  2. Snimatelj je obavezan ishoditi ostale potrebne dozvole sukladno važećoj zakonskoj regulativi te poštivati propisane uvjete zaštite prirode koje Javna ustanova izdaje.
  3. Sredstva ostvarena od naknade prihod su Javne ustanove i namijenjena su zaštiti prirode.
  4. Komercijalno snimanje/fotografiranje naplaćuje se prema Cjeniku javne ustanove.

3. Ravnatelj može:

  1. Podnositelja zahtjeva, temeljem pisanog zahtjeva, osloboditi plaćanja naknade ukoliko određeni događaj ima humanitarni karakter ili je u cilju promidžbe zaštićenog područja te edukacije šire javnosti,
  2. Odbiti podnositelja zahtjeva.
  3. Prije donošenja Odluke podnositelju zahtjeva postaviti određene uvjete te mu ostaviti primjereni rok za usklađenje zahtjeva.

Cjenik

Navedene cijene su s PDV-om.