NATJEČAJI

31. ožujka 2023.

POZIV na razgovor za radno mjesto stručni suradnik – edukator / promotor

Razgovor s kandidatima će se održati 4. travnja 2023. u 9:00 sati.

ODLUKA o izboru kandidata (11.4.2023.)

16. ožujka 2023.

Javni natječaj za radno mjesto stručni suradnik – edukator / promotor Natura-Jadera javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

9. siječnja 2023.

Javni natječaj za radno mjesto voditelj brodice Natura-Jadera javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije.

Natječaj traje do 17. siječnja 2023. godine.

ODLUKA o izboru kandidata voditelj brodice.

6. srpnja 2022.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu promotivnog materijala u sklopu projekta „Sakarun bez plastike“.

Ponuda treba biti dostavljena najkasnije do 12. srpnja 2022. godine

Zapisnik o evaluaciji ponuda
Odluka o odabiru

JAVNA NABAVA

24. svibnja 2023.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka jednostavne nabave

Istraživanje utjecaja crpljenja vode kroz određivanje širine gornjeg toka i površina mikrostaništa s mahovinom te njihovu izloženost presušivanju tijekom ljetnih mjeseci s minimalnim vodostajima  (rijeka Una)

Krajnji rok za dostavu ponude je 2. lipnja 2023. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) NATURA – JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

PER-DIX, obrt za lov i uslužne djelatnosti povezane s njim, vl. Damir Perić, Zadar, Put crvene kuće 124.