Pozivi na nadmetanje za dodjelu koncesijskih odobrenja

18. svibnja 2023.

POZIV NA NADMETANJE za dodjelu koncesijskih odobrenja organizacije prijevoza u svrhu posjećivanja panoramskim vlakićem u zaštićenom području značajni krajobraz “Sjeverozapadni dio Dugog otoka”.

Rok za dostavu ponuda je 19. lipnja 2023. godine u 12:00 sati.

ODLUKA Upravnog vijeća o dodijeli koncesijskih odobrenja (30. lipnja 2023.)

14. ožujka 2023.

POZIV NA NADMETANJE za dodjelu koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti organizacija prijevoza u svrhu posjećivanja u zaštićenom području značajni krajobraz “Sjeverozapadni dio Dugog otoka”.

Rok za dostavu ponuda je 14. travnja 2023. godine u 12:00 sati.

ODLUKA Upravnog vijeća o dodijeli koncesijskih odobrenja (16. svibnja 2023.)

14. ožujka 2023.

POZIV NA NADMETANJE za dodjelu koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja opreme i vozila / plovila i sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti te djelatnosti aktivnog i pustolovnog turizma u zaštićenim područjima rijeke Zrmanje.

Rok za dostavu ponuda je 14. travnja 2023. godine u 12:00 sati.

ODLUKA Upravnog vijeća o dodijeli koncesijskih odobrenja (16. svibnja 2023.)

14. ožujka 2023.

POZIV NA NADMETANJE za dodjelu koncesijskih odobrenja za djelatnost vođenja tura promatranja ptica (birdwatching) na području ornitoloških rezervata na Pagu.

Rok za dostavu ponuda je 14. travnja 2023. godine u 12:00 sati.

Koncesijska odobrenja na zahtjev

Naknada za održavanje događanja i manifestacija

Napomene:

  • ukloliko određena djelatnost / događaj ima humanitarni karakter ili je u cilju promidžbe zaštićenog područja te edukacije šire javnosti, temeljem pisanog zahtjeva ravnatelj Javne ustanove može korisnika zaštićenog područja osloboditi plaćanja naknade,
  • organizator mora poštivati propisane uvjete i mjere zaštite prirode dobivene od Javne ustanove,
  • organizator na sebe preuzima i obvezu ishođenja svih potrebnih dozvola sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Navedene cijene su s PDV-om.

Ulaznice

Stručno-edukativni programi